Instalaciones
Capella

Espai íntim i tranquil que predisposa a la interioritat i l'oració, on pots trobar-te amb tu mateixa i amb Déu.